Taller

6_vista 5_vista 3_vista 4_vista 1_vista 2_vista

CATALÀ

En el meu taller imparteixo classes de dibuix i pintura en grups reduït, d’una a tres persones. El meu objectiu es formar Pintors, educar la nostra “mirada”.

Comencem per aprendre què és el Dibuix i d’on ve, i passem tot seguit a saber mesurar el món que ens envolta. Dibuixar no és res més que plasmar amb la màxima fidelitat possible allò que hom veu. Les eines que calen, passen per una tècnica que ens ajuda a desenvolupar aquesta disciplina artística. Mesurar, encaixar i tacar, en un principi a carbonet i després a color, és la dinàmica i mètode del meu treball. Les frustracions i pors s’intenten eliminar des d’un bon principi per sentir que dia a dia es va avançant.

Pintar és terapèutic, i no sols l’alumne aprèn una disciplina on s’expressarà a partir d’ara, sinó que tindrà una eina més per créixer com a persona. La pintura ensenya a mirar, es creix en valors de paciència, i per tant de tolerància, es potencia la sensibilitat, la imaginació i fantasia.

Les tècniques que comencem a emprar són el carbonet, l’acrílic, l’aquarel·la, la pintura al pastel, el fang.

Les classes són sessions de dues hores, i un cop a la setmana, i com que jo estic sempre al meu taller, els horaris són molt variats.

Us espero a pintar.

CASTELLANO

En mi taller imparto clases de Dibujo y Pintura en grupos muy reducidos, de una a tres personas. Mi objetivo es formar Pintores, a través de la educación de la “mirada”.

Empezamos por aprender que es el Dibujo y de donde viene, y pasamos todo seguido a medir el mundo que nos rodea. Dibujar no es más que plasmar con la máxima fidelidad posible lo que uno ve. Las herramientas que necesitamos, pasan por una técnica que nos ayuda a desarrollar esta disciplina artística. Medir, encajar y valorar, en un principio a carboncillo y después a color, es la dinámica y método de mi trabajo. Las frustraciones y los miedos se intentan eliminar desde un buen principio, para notar que día a día se va avanzando.

Pintar es terapéutico, y no sólo el alumno aprende una disciplina donde se expresará a partir de ahora, sino que tendrá una herramienta más para crecer como persona. La pintura enseña a mirar, se potencian valores como la paciencia, tolerancia, sensibilidad, la imaginación y fantasía.

Las téniques que empezamos a usar son el carboncillo, el acrílico, la acuarela, la pintura al pastel, el barro.

Las clases son sesiones de dos horas, y una vez a la semana, y como estoy siempre en mi taller, los horarios son muy variados.

Os espero a pintar.

ENGLISH

I teach drawing and painting in my studio in small intimate groups, usually ranging from 1 to 3 people. My aim is to form painters.

We start with learning what is to draw and where it comes from, and we quickly start measuring the world around us. To draw is to express with maximum fidelity what we see. My method involves measuring, fitting, and staining with carbon at the beginning and then with colour. Fear and frustration are limitations that we get out of the way from the beginning in order to feel that we learning from day one.

To paint is therapeutic. The student is going to learn a discipline that will allow him/her to express him/herself. Painting is a tool that helps a person grow. Painting teaches us how to see through colours and develops our patience and tolerance. It strengthens sensitivity, imagination and fantasy.

The techniques we use from the beginning are charcoal, acrylics, watercolour, pastel and clay.

The classes are two-hour sessions once a week and as I am always at my studio the schedule is very flexible.