Info

CATALÀ

Mariona Bueno, pintora catalana, nascuda a Barcelona l’any 1957 al barri d’Hostafrancs, ha dedicat la seva vida a la pintura.

Molt influenciada inicialment per la pintora Coloma Medina, va començar a pintar als 6 anys. Des de llavors la pintura ha sigut un dels pilars fonamentals de la seva vida.

Després de llicenciar-se en BBAA per la Universitat de Barcelona, en la especialitat de pintura, es va diplomar en gravat. Tot seguit accedí a la plaça de professora d’ensenyament secundari, impartint els coneixements d’Expressió Visual i Plàstica.

El seu esperit dinàmic i emprenedor li ha permès un aprenentatge continuo en tècniques i tendències, donant-li al seu estil una impremta molt personal i característic, com s’evidencia en totes les seves obres i exposicions.

Actualment, a més de la seva activitat com a pintora, Mariona Bueno imparteix i ensenya l’ofici de pintor al seu taller de Castelldefels, compaginant aquesta tasca amb la seva producció artística.

Xavier Puertas, Doctor en Estudios de Ocio, Universidad de Deusto, Bilbao.

CASTELLANO

Mariona Bueno, pintora catalana, nacida en Barcelona en el año 1957 en el barrio de Hostafrancs, ha dedicado su vida a la pintura.

Muy influenciada inicialmente por la pintora Coloma Medina, empezó a pintar a los 6 años. Desde entonces la pintura ha sido uno de los pilares fundamentales de su vida.

Después de licenciarse en BBAA por la Universidad de Barcelona, en la especialidad de Pintura, se diplomó en Gravado. Enseguida accedió a la plaza de profesora de secundaria, impartiendo la asignatura de Educación Visual y Plástica.

Su espíritu dinámico y emprendedor le han permitido un aprendizaje continuo en técnicas y tendencias, dándole a su estilo una imprenta muy personal y característica, como se evidencia en toda su obra y en todas sus exposiciones.

Actualmente, además de su actividad como pintora, Mariona Bueno imparte y enseña el oficio de pintor en su taller de Castelldefels, compaginando ésta con su producción artística.

Xavier Puertas, Doctor en Estudios de Ocio, Universidad de Deusto, Bilbao.

ENGLISH

Mariona Bueno is a Catalan painter, born in 1957 in the Hostafranchs neighborhood of Barcelona.

Influenced from an early age by the painter Coloma Medina, she started to paint when she was only 6 years old. Since then, painting has been one of the pillars of her life.

After getting graduating with a Fine Arts degree from the University of Barcelona, where she specialized in painting and engraving, she began to teach art in high school.

Her dynamism and passion have allowed her to continuously research techniques and styles, giving her aesthetic a very personal touch, as evidenced by her body of work.

She currently practices her personal work with the teaching of the trade in her studio in Castelldefels.

Xavier Puertas, Doctor en Estudios de Ocio, Universidad de Deusto, Bilbao.